Pakowaczka
detali w kartony - UP3

umożliwia odbiór detali z różnych wysokości i ich transport na odpowiedni poziom

Pakowaczka detali w kartony - UP3

Transporter taśmowy typu SP jest lżejszą formą transportera PSP (poziomo-skośno-poziomego). Dzięki górnej części poziomej pozwala na dogodne odprowadzenie detali na następne transportery lub do pojemników.
Umieszczenie transportera na wózku daje możliwość łatwego przemieszczania i ustawiania w pożądanym miejscu. Zastosowanie zwrotnych kółek z hamulcem

Wykonujemy również na indywidualne potrzeby inne, nietypowe urządzenia