Pakowanie
pojemników na tacę

umożliwia odbiór detali z różnych wysokości i ich transport na odpowiedni poziom

Transporter Taśmowy Skośno-Poziomy (SP)

Urządzenie to przeznaczone jest do układania pojemników na tacę.

Możliwe są różne wymiary tac :

  • 1200x800mm
  • 600x800mm
  • 400x800mm
  •  oraz niestandardowe

Urządzenie jest:

  • wydajne – do 2000 butelek/h
  • proste w obsłudze
  • możliwe jest układanie pojemników dla różnej wielkości tac na jednym stole
  • szybkie przezbrojenie pakowaczki do układania różnych butelek