Transporter modularny poziomo-skoŚny - PSM

Przenośnik modularny poziomo-skośny - PSM

Specjalna konstrukcja przenośnika PSM pozwala na zastosowanie dużo trwałej taśmy modularnej.

Taśma w tego typu przenośniku może zostać wyposażona w progi o odpowiedniej wysokości wymaganej do transportu danego typu detalu.

Przenośnik ten spełnia tą samą rolę co przenośnik typu PS

Wykonujemy również na indywidualne potrzeby inne, nietypowe urządzenia